KURULLAR

SEMPOZYUM BAŞKANI

Hikmet Akkız

SEMPOZYUM  SEKRETERİ

Hüseyin Tuğsan Ballı

DÜZENLEME KURULU

Tolga Akçam

Nevin Akçaer Öztürk

Figen Doran

İsa Burak Güney

Sedef Kuran

Ahmet Rencüzoğulları

Berksoy Şahin

Abdullah Ülkü

SEMPOZYUM DANIŞMA KURULU
GENEL CERRAHİ

Murat Kılıç

Kamil Yalçın Polat

Yaman Tokat

Sezai Yılmaz

PATOLOJİ

Gülen Akyol

Esra Erden

 

NÜKLEER TIP

Nuri Arslan

Özlem Küçük

Ömer Uğur

RADYOLOJİ

Okan Akhan

Erol H. Aksungur

TIBBİ ONKOLOJİ

Gökhan Demir

Şuayib Yalçın

GASTROENTEROLOJİ

Meral Akdoğan Kayhan

Sabahattin Kaymakoğlu

Ender Serin

Nurdan Tözün

Cihan Yurdaydın

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Neşe Atabey

Devrim Gözüaçık

Mehmet Öztürk