10 Şubat 2017, Cuma

10 Şubat 2017, Cuma

09:00-10:50

HCC’nin Moleküler Temeli

Oturum Başkanları:
Dr. Nurdan Tözün, Acıbadem Üniversitesi
Dr. Brian Carr, Thomas Jefferson University, ABD

 

09:00-09:20

HCC’nin Moleküler Patogenezi

Dr. Mehmet Öztürk,
Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü

09:20-09:40

Hepatokarsinogenezde Sinyal Yolakları ve Potansiyel Tedavi Hedefleri

Dr. Nese Atabey,
Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü

09:40-10:00

HCC’de Kanser Kök Hücresi

Dr. Tamer Yağcı
Gebze Teknik Üniversitesi 

10:00-10:20

Anjiogenez, İnvazyon ve Metastaz Karakteristikleri

Dr. Cengiz Yakıcıer,
Acıbadem Üniversitesi

10:20-10:40

The Role of Microenvironment in the Development of Hepatocellular Carcinoma

Dr. Brian Carr,
Thomas Jefferson University, ABD

10:40-10:50

Tartışma

 

10:50-11:15

Kahve Molası

 

11:15-13:00

Epidemiyoloji ve Prevantif Uygulamalar

Oturum Başkanları:
Dr. Halil Değertekin, Ufuk Üniversitesi
Dr. Murat Tuncer, İstanbul Üniversitesi

 

11:15-11:35

Global Epidemiyoloji ve Türkiye Prevalansı

Dr. Ayşegül Özakyol,
Osmangazi Üniversitesi

11:35-11:55

Nükleos(T)Id Analogları HBV’ye Bağlı HCC Riskini Azaltır mı?

Dr. Cihan Yurtaydın,
Ankara Üniversitesi

11:55-12:15

HCV Kürünün HCC İnsidansi Üzerine Etkisi

Dr. Sabahattin Kaymakoğlu,
İstanbul Üniversitesi

12:15-12:35

HDV’li Hastalarda Antiviral Tedavinin HCC Gelişmesini Önlemede Rolü

Dr. Kendal Yalçın,
Dicle Üniversitesi

12:35-12:55

NASH – HCC Sekansı Durdurulabilir mi?

Dr. Ahmet Uygun,
GATA

12:55-13:00

Tartışma

 

13:00-14:00

Ögle Yemeği

 

14:00-15:00

Uydu Sempozyumu

Kronik Hepatit C Tedavisinde Yüksek Kür Şansı

Oturum Başkanı:

Dr. Ömer Özbakır, Erciyes Üniversitesi

Konuşmacılar:

Dr. Sedef Kuran, Çukurova Üniversitesi

Dr. Ömer Özbakır, Erciyes Üniversitesi


15:00-16:30

Tarama ve Tanı

Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Yücesoy, Erciyes Üniversitesi
Dr. Engin Altıntaş, Mersin Üniversitesi

 

15:00-15:20

HCC’de Tarama: Kime, Nasıl ve Hangi Sıklıkta?

Dr. Necati Örmeci,
Ankara Üniversitesi

15:20-15:40

Biyomarker’ların Tanısal ve Prognostik Önemi

Dr. Galip Ersöz,
Ege Üniversitesi

15:40-16:00

Tanıda Dinamik Görüntüleme Çalışmaları Yeterli mi? Radyogenomik Marker

Dr. Mehmet Ertürk,
Şişli Etfal Hastanesi

16:00-16:20

Histopatolojik Değerlendirme: Neden Gerekli?

Dr. Figen Doran,
Çukurova Üniversitesi

16:20-16:30

Tartışma

 

16:30-17:00

Kahve Molası

17:00-18:00

Uydu Sempozyumu

Hepatite Cevap 

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi
Konuşmacılar:

Dr. Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi

Dr. Ramazan İdilman, Ankara Üniversitesi 

18:00-18:30

Açılış Töreni

 

18:30-19:30

Açılış Konferansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı – Türkiye’nin Çağdaşlaşma Süreci

 

20:00

Akşam Yemeği, Onbaşılar Kebap Restaurant
 

 

11 Şubat 2017, Cumartesi

11 Şubat 2017, Cumartesi

09:00-10:15

Lokorejyonel Tedavi

Oturum Başkanları:
Dr. Halil Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Ramazan Kutlu, İnönü Üniversitesi

 

09:00-09:15

Lokorejyonel Tedavinin Mantığı

Dr. Okan Akhan,
Hacettepe Üniversitesi

09:15-09:30

Termal Ablasyon: Erken Evrede Cerrahinin Yerini mi Alıyor?

Dr. Okan Akhan,
Hacettepe Üniversitesi

09:30-09:45

TAKE – Kim Tedavi Edilmeli, Ne Zaman Sonlandırılmalı ve Nasıl Yapılmalı?

Dr. Hüseyin Tuğsan Ballı,
Çukurova Üniversitesi

09:45-10:00

Konvansiyonel (Lipiodol ) TAKE vs İlaç Salınımlı (DEB)- TAKE: Etkinlik ve Güvenlik Verileri Açısından Kıyaslama

Dr. İzzet Rozanes,
Amerikan Hastanesi

10:00-10:15

Tartışma

 

10:15-10:30

Kahve Molası

10:30-11:45

Lokorejyonel Tedavi – 2

Oturum Başkanları:
Dr. İzzet Rozanes, Amerikan Hastanesi
Dr. Nuri Arslan, GATA

 

10:30-10:45

TAKE: Uzun Dönem Sonuçları

Dr. Erol H. Aksungur,
Çukurova Üniversitesi

10:45-11:00

Transarteryel Radyoembolizasyon (TARE): Endikasyon, Etkinlik ve Sınırlamaları

Dr. İsa Burak Güney,
Çukurova Üniversitesi

11:00-11:15

Kombine Lokorejyonel Tedavi Uygulamaları

Dr. Bora Peynircioğlu,
Hacettepe Üniversitesi

11:15-11:30

Lokorejyonel Tedavilere Radyolojik Yanıt: RECIST, mRECIST ve Diğerleri

Dr. Mecit Kantarcı,
Atatürk Üniversitesi

11:30-11:45

Tartışma

 

12:00-13:00

Lunch Box Öğle Yemeği ve Uydu Sempozyumu

Unrezektabl HCC’de Güncel Klinik Çalışmalar: SIRT’in Rolü

Oturum Başkanı: Dr. Berksoy Şahin, Çukurova Üniversitesi

Konuşmacılar:
HCC’de SIR-Spheres Y-90 resin mikroküreler ile tedavi: Teknik ve temel prensipler 
Dr. Nuri Arslan, GATAHCC ‘de SIR-Spheres Y-90 resin mikroküre tedavisi: Zor Vakalar  
Dr. Sadık Bilgiç, Ankara Üniversitesi

HCC’ de SIR-Spheres Y-90 resin mikroküre kullanımını destekleyen bilimsel kanıtlar
Dr. Şuayib Yalçın, Hacettepe Üniversitesi

HCC’ de SIR-Spheres Y-90 resin mikroküre tedavisi ile evre küçültme ve transplantasyona hazırlama
Dr. Deniz Balcı, Ankara Üniversitesi

13:00-13:15

Kahve Molası

13:15-14:00

Otofaji, HCC ve 2016 Nobel Tıp Ödülü

Oturum Başkanı:
Dr. Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi

Konuşmacı:

Dr. Devrim Gözüaçık, Sabancı Üniversitesi

14:00-14:50

Evreleme Sistemleri – Sınırlamalar, Gelişmeler

Oturum Başkanları:
Dr. Meral Akdoğan, Yüksek İhtisas Hastanesi
Dr. İbrahim Halil Bahçecioğlu, Fırat Üniversitesi

 

14:00-14:20

Barcelona Klinik Karaciğer Kanseri (BCLC) Evreleme Sistemi: Yeterli mi?

Dr. Abdullah Sonsuz,
İstanbul Üniversitesi

14:20-14:40

Yeni Prognostik Skorlama Sistemleri: ITALICA ve Diğerleri

Dr. Bülent Aydınlı,
Akdeniz Üniversitesi

14:40-14:50

Tartışma

 

14:50-15:00

Kahve Molası

15:00-16:20

Karaciğer Nakli Hasta Seçiminde ve Organ Dağıtımında Kriterler

Oturum Başkanları:
Dr. Halis Şimşek, Hacettepe Üniversitesi
Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

15:00-15:20

Milan Kriterleri: Sağkalım ve Nüksü Predikte Etmekte Ne Kadar Başarılı?

Dr. Murat Kılıç,
Kent Hastanesi

15:20-15:40

Genişletilmiş Kriterler: Kaliforniya Üniversitesi, San Fransisco, Toronto Kriterleri

Dr. Deniz Balcı,
Ankara Üniversitesi

15:40-16:00

Yeni Paradigma: Adaptive Yaklaşım

Dr. Hikmet Akkız,
Çukurova Üniversitesi

16:00-16:20

Tartışma

 

16:20-16:30

Kahve Molası

16:30-17:30

Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı:
Dr. Hikmet Akkız,
Çukurova Üniversitesi

Konuşmacılar:
HCC: Mevcut Durum ve Tedavi Seçenekleri
Dr. Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi

Radyoembolizasyon; Etki Mekanizması, Tedavi Algoritması ve Hasta Seçimi
Dr. Murat Fani Bozkurt, Hacettepe Üniversitesi

Radyoembolizasyon: Teknik ve Klinik Sonuçlar 

Dr. Bora Peynircioğlu, Hacettepe Üniversitesi

17:30-18:30

Prof. Dr. Haluk Demiryürek Konferansı

Yaşam Algımızı Değiştirebilecek 3 Önemli Bilimsel Gelişme: Laniakea, Nörozihin, Epigenetik

Oturum Başkanı:
Dr. Hikmet Akkız,
Çukurova Üniversitesi

Konuşmacı:
Dr. Türker Kılıç,
Bahçeşehir Üniversitesi

 

20:00

Gala Yemeği, Hilton Otel Adana

 
12 Şubat 2017, Pazar

12 Şubat 2017, Pazar

09:00-10:30

Cerrahi Yönetimi

Oturum Başkanları:
Dr. Abdülkadir Dökmeci, Ankara Üniversitesi
Dr. Koray Acarlı, Memorial Şişli Hastanesi

 

 09:00-09:20

Hepatik Rezeksiyon: Hepatolog Bakışı

Dr. Ender Serin,
Başkent Üniversitesi

 09:20-09:40

Erken Evre HCC’de Rezeksiyon mu, Transplantasyon mu?

Dr. Yaman Tokat,
Florence Nightingale Hastanesi

 09:40-10:00

HCC’de Rezeksiyon mu, Karaciğer Transplantasyonu mu?

Dr. Kamil Yalçın Polat,
Memorial Atasehir Hastanesi

 10:00-10:20

Klinik Pratikte Genişletilmiş Kriterlerin Uygulanabilirligi

Dr. Sezai Yılmaz,
İnönü Üniversitesi

 10:20-10:30

Tartışma

 

10:30-11:00

Kahve Molası

 

11:00-12:30

Merkezlerin HCC’a Yaklaşım Protokolleri ve Nakil Deneyimleri

Oturum Başkanları:
Dr. Sezai Yılmaz, İnönü Üniversitesi

Dr. Yaman Tokat, Florance Nightingale

 

11:00-11:15

İnönü Üniversitesi Deneyimi

Dr. Cüneyt Kayaalp

11:15-11:30

Florence Nightingale Deneyimi

Dr. Murat Dayangaç

11:30-11:45

Memorial Ataşehir Hastanesi Deneyimi

Dr. Kamil Yalçın Polat

11:45-12:00

Memorial Şişli Hastanesi Deneyimi

Dr. Koray Acarlı

12:00-12:15

Kent Hastanesi Deneyimi

Dr. Cahit Yılmaz

12:15-12:30

Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi

Dr. İbrahim Astarcıoğlu

12:30-12:45

Çukurova Üniversitesi Deneyimi Dr. Tolga Akçam

13:00-14:00

Lunch Box Öğle Yemeği ve Uydu Sempozyumu

Tanıdan Tedaviye  Hepatoselüler Kanserde Multidisipliner Yaklaşım

Oturum Başkanı: 
Dr. Berksoy Şahin, Çukurova Üniversitesi

Konuşmacılar:
Dr. Sedef Kuran, Çukurova Üniversitesi
Dr. İsa Burak Güney, Çukurova Üniversitesi
Dr. Hüseyin Tuğsan Ballı, Çukurova Üniversitesi

14:00-15:00

Sistemik Tedavi ve Ötesi

Oturum Başkanları:
Dr. Oğuz Kara, Çukurova Üniversitesi
Dr. Mehmet Demir, Mustafa Kemal Üniversitesi

 

14:00-14:20

Tirozin Kinaz İnhibitörleri: Neredeyiz?

Dr. Hüseyin Abalı,
Acıbadem Adana Hastanesi 

14:20-14:40

Yükselen Tedavi Modalitesi: İmmünoterapi

Dr. Berksoy Şahin,
Çukurova Üniversitesi

14:40-15:00

Nüks Sorunu: Nasıl Önlenebilir?

Dr. Levent Doğanay,
Ümraniye Hastanesi

15:00-16:00

1. Sözlü Bildiri Oturumu

Oturum Başkanları: 
Dr. Cengiz Yakıcıer, Acıbadem Hastanesi

Dr. Ahmet Rencüzoğulları, Çukurova Üniversitesi

Dr. Nevin Akçaer Öztürk, Adana Numune Egitim Araştırma Hastanesi

 
15:10-15:20 Hepatosellüler Karsinomada MIR376 Ailesinin Rolü

Dr. Yunus Akkoç,

Sabancı Üniversitesi

15:20-15:30 p73’ün Hepatoselüler Karsinom Gelişiminde Rolü

Dr. Evin İşcan,
Dokuz Eylül Üniversitesi

15:30-15:40 Plexin C1 Proteinin Hepatoselüler Karsinomdaki İfadesinin Araştırılması

Dr. Görkem Odabaş,
Gebze Teknik Üniversitesi

15:00-15:10 Hepatoselüler Karsinomda Yeni  SIP1 Hedef Genlerinin ChIP Dizilme ile Tanımlanması

Dr. Pelin Balçık,
Gebze Teknik Üniversitesi

15:40-15:50 CRISPR/Cas9 İşlevsel Genomik Tarama ve Rekabet Tayini ile Kanser Esansiyel
Genlerin Keşfi ve in Vitro Karakterizasyonu

Dr. Şerif Şentürk,
Dokuz Eylül Üniversitesi 

15:50-16:00 Hepatosellüler Karsinomada Kanser Kök Hücre Plastisitesi

Dr. Esra Erdal,

Dokuz Eylül Üniversitesi

16:00-16:30

Kahve Molası

 

16:30-17:20

2. Sözlü Bildiri Oturumu

Oturum Başkanı:
Dr. Hasan Özkan, Ankara Üniversitesi

Dr. Oğuz Üsküdar, Çukurova Üniversitesi

 
16:30-16:40 HCC Türkiye Epidemiyolojisi Risk Faktörleri ve Klinik Özellikleri

Dr. Ümit Karaoğullarından

Çukurova Üniversitesi

16:40-16:50 Unrezektable Hepatosellüler Karsinomada Yttrium-90 (Y-90) Mikroküre Tedavisi Deneyimimiz 

Dr. Semra İnce, 
GATA

16:50-17:00 Aflatoksin B1 İlişkili Hepatosellüler Karsinomaların Genetik Disseksiyonu

Dr. Cengiz Yakıcıer, 
Acıbadem Hastanesi

17:00-17:10 Opere Edilemeyen Hepatoselüler Karsınomalı Hastalarda Cone Beam Ct Kılavuzluğunda Süperselektif Radyoembolizasyon Tedavisi

Dr. Hüseyin Tuğsan Ballı

Çukurova Üniversitesi

17:10-17:20 The Importance of Parameters; Mpv, Mpv/Thrombocyte Ratio and Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Sorafenib Treatment Response of Patients with Hepatocellular Cancer

Dr. Ali Oğul

Çukurova Üniversitesi