Değerli Meslektaşlarım

Gerek  deneysel ve  klinik hepatolojinin, gerekse girişimsel ve transplantasyon hepatolojisinin en sıcak konusu olan hepatosellüler karsinomanın yönetimini, 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında, Adana’da düzenleyeceğimiz ‘’1. Çukurova HCC Sempozyumu’’ başlıklı toplantıda, multidisipliner bir yaklaşımla mercek altına alacağız.

Özellikle son yirmi yılda tüm dünyada HCC’a insidansında önemli yükseliş, moleküler patogenezini anlamada kaydedilen büyük ilerlemeler, locoregional tedavilerin küratif veya down-staging amaçlı uygulamalarının yaygınlaşması ve bu hasta grubunda cerrahi sınırların yeniden değerlendirilmesini zorlaması ve karaciğer nakli için hasta seçiminde uygulanmaya başlanan genişletilmiş kriterlerin klinik pratikte uygulanabilirliği konusunda sıcak tartışmalar, HCC’a konusuna ilgiyi dramatik olarak yükseltti. Bu konuda ülkemizde yapılan araştırmaların ve uygulamaların evrensel bilime katkı sunacak düzeyde olduğunu biliyoruz. Temel bilim ve klinik araştırma bulgularımızı, girişimsel radyoloji ve cerrahi sonuçlarımızı bu sempozyumda sunma, tartışma ve analiz etme imkanını bulacağız.

Kuşkusuz, özgün bir tumor olan ve birçok bilim dalını doğrudan ilgilendiren HCC’nın yönetiminde herşey siyah ve beyaz değildir. Bu nedenle, HCC’nın güncel yönetiminde disiplinlerarası iletişim ve işbirliği kritik önemdedir. Bu konuda ortak bir dil kullanmamızın zamanının geldiğine inanıyoruz. Ayrıca, hastaya özel tedavi planlamaları için sadece klavuzlar yeterli olmuyor, Merkezlerin deneyimleri de çok önemli.

Yüksek düzeyde bir bilimsel programla gerçekleştireceğimiz 1. Çukurova HCC Sempozyumu’na katılımınızı bekliyor, sizlere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtiyor ve çok değerli katkılarınız ile yararlı bir sempozyum olmasını diliyoruz.

 

Dr. Hikmet Akkız

Düzenleme Kurulu Adına